Samenwerking met bedrijven

Hoe gaat licensering in zijn werk?

Wanneer het intellectueel eigendom eenmaal is beschermd gaan we samen met jou op zoek naar mogelijkheden om jouw vinding uit te licenseren. Door het afsluiten van een licentieovereenkomst geef je andere partijen het recht jouw vinding onder bepaalde voorwaarden voor een bepaalde periode te gebruiken/ exploiteren. De licentienemer (licensee) betaalt hiervoor een bepaalde fee, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het doen van vervolgonderzoek.

Voor meer informatie, lees de gezamenlijke Regeling Intellectueel Eigendom van de RUG en het UMCG.

Zo helpen wij jou verder

Onze Business Developers helpen je bij het opstellen van een licensing opportunity waarin de belangrijkste kenmerken van het patent, de unique selling points en de marktpotentie staan beschreven. Bij het benaderen van mogelijk geïnteresseerde licentienemers maken we uiteraard gebruik van ons netwerk, maar vaak is er ook een belangrijke taak voor de onderzoeker weggelegd. Circa 70% van de vindingen wordt namelijk binnen het netwerk van de onderzoeker ondergebracht. Wanneer er een geschikte licentienemer is gevonden, verzorgen onze Business Developers in samenwerking met de juridische afdeling van de RUG en het UMCG het opstellen van de licentieovereenkomst waarin de belangen van beide partijen worden gewaarborgd. Dit laatste staat aan de basis van een vruchtbare samenwerking.

Zie ook de Tien principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren

Jouw onderzoek naar de markt?

Ook interessant voor jou

Jouw onderzoek naar de markt?

Doe de quickscan door je gegevens hieronder in te vullen.