Samenwerking met bedrijven

Wat zijn de mogelijkheden om mijn vinding onder te brengen bij een bestaande partij?

Een onderzoeker die zijn/ haar vinding richting de markt wil brengen heeft grofweg twee opties: de vinding onderbrengen bij een bestaande partij of een spin-off/ start-up oprichten. Bij de eerste optie kies je voor samenwerking (ook wel collaboration genoemd) met een bestaande partij waarin jullie de vinding samen doorontwikkelen richting de markt. Deze vorm van samenwerking wordt steeds populairder en biedt vele voordelen met name voor vindingen met een hoge investering en een lange time to market.

Zo helpen wij jou verder

Voor dit onderdeel werkt Business Generator Groningen nauw samen met de juridische afdeling van de RUG en het UMCG. Samen onderzoeken we of er geschikte partijen zijn om jouw vinding bij onder te brengen, brengen we je met deze partijen in contact, stellen we een NDA (non-disclosure agreement) op zodat we op verantwoorde wijze het gesprek aan kunnen gaan en verkennen we de mogelijkheden om met één van deze partijen tot een consortium te komen waarbinnen jouw vinding de kans krijgt om doorontwikkeld te worden richting de markt.

Onze partners

Jouw onderzoek naar de markt?

Jouw onderzoek naar de markt?

Doe de quickscan door je gegevens hieronder in te vullen.