EN / NL

Privacyverklaring Stichting Business Generator Groningen

Stichting Business Generator Groningen gaat altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens om; u moet erop kunnen vertrouwen dat deze rechtmatig worden verwerkt en passend worden beschermd. Stichting Business Generator Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het UMCG. Deze privacyverklaring informeert u over de omgang met persoonsgegevens in het kader van de activiteiten binnen het samenwerkingsverband. Stichting Business Generator Groningen wil transparant zijn over wat zij doet met uw persoonsgegevens.
Doel verwerking: Informeren van stakeholders over de activiteiten van Stichting Business Generator Groningen door middel van het versturen van nieuwsbrieven. Stakeholders kunnen bestaan uit personen die zich aanmelden voor de nieuwsbrief zoals onderzoekers, studenten, medewerkers van RUG en UMCG en overige stakeholders.

Brondocumenten en bewaartermijnen: Gegevens worden aangeleverd via het contactformulier op de website van Stichting Business Generator Groningen of zijn verzameld in het kader van de uitoefening van de taak van algemeen belang van de kennisinstelling.

In welke systemen bewaren wij uw gegevens: Indien u zich aanmeldt via het contactformulier worden uw gegevens verzameld in Mailchimp.

Grondslag: Afhankelijk van hoe uw gegevens worden verzameld worden de volgende grondslagen gehanteerd:

  • Toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG): U meldt u expliciet aan voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Uw toestemming kunt u te allen tijde intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
  • Taak van algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG): Uw persoonsgegevens worden verzameld ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak van een instelling op het gebied van het verzorgen van (wetenschappelijk) onderwijs en onderzoek. Stichting Business Generator Groningen voert een aantal van deze taken uit. U informeren over de activiteiten van Stichting Business Generator Groningen is noodzakelijk om de taak van algemeen belang ten volle te kunnen uitoefenen.

Wie ontvangen uw gegevens: Uw gegevens worden gedeeld met:
– noodzakelijkerwijs betrokken medewerkers van Business Generator Groningen.
– noodzakelijkerwijs betrokken medewerkers van de betrokken kennisinstellingen; RUG en UMCG.

Uw rechten:

  • Te verzoeken om inzage/verwijdering of rectificatie
  • Te verzoeken om dataportabiliteit (overdragen van gegevens)
  • Te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • Bezwaar te maken op het verwerken van uw gegevens

Welke gegevens verwerken wij van u:

  • Naam
  • Organisatie
  • E-mailadres
  • telefoonnummer

Contactgegevens
U kunt met uw vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens terecht bij:


Business Generator Groningen
Kadijk 4
9747 AT Groningen
info@businessgeneratorgroningen.com

Jouw onderzoek naar de markt?

Doe de quickscan door je gegevens hieronder in te vullen.