We like to share

how we can support you

When you want to market your research there are several things that you need to consider. You may need to think about protecting your invention, cooperating with other companies and acquiring financing. We want to inform you about these different aspects, and we would like to introduce you to the companies we work with in order to help you achieve your goal.

Onze dienstverlening

Jouw start-up investor ready maken met onze lening?

Stel, jij en je compagnon hebben een innovatief idee en staan te trappelen jullie start-up het levenslicht te laten zien, maar je realiseert je ook dat het verwezenlijken van je plannen vraagt om financiering. Want we weten allemaal dat financiering cruciaal is om je als ondernemer te ontwikkelen, te groeien en je start-up tot een succes te maken. 

Dat realiseren we ons bij Stichting Business Generator ook. Daarom bieden wij early start-ups (gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool of het UMCG) een eenmalige lening aan van 10.000 – 35.000 euro die nou nét nodig is om die eerste stappen te maken als ondernemer en jouw start-up investor ready te maken. Onder andere Arc en Life2Ledger gingen je voor. 

De Business Generator Lening is er voor start-ups die een samenwerking kennen met de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool of het UMCG.

In de praktijk betekent dit dat je aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je studeert aan één van deze drie instellingen
 • Je bent werkzaam voor één van deze drie instellingen
 • Je participeert in een acceleratieprogramma van één van deze drie instellingen
 • Je werkt aantoonbaar samen met één van deze drie instellingen
 • Je start-up is gelieerd aan één van de drie instellingen op de wijze zoals hierboven beschreven.
 • Jullie hebben de ambitie de start-up uit te laten groeien naar een professionele organisatie.
 • Je start-up staat (binnenkort) als BV ingeschreven bij de KVK en bestaat maximaal 5 jaar.
 • De start-up is actief op het gebied van healthy ageing, sustainable society, sustainable energy of digital innovation.
De hoogte van de lening varieert van minimaal 10.000 euro tot maximaal 35.000 euro. Bij het verstrekken van een lening vanaf 25.000 euro moet er sprake zijn van een co-financier.

Voor die kosten die nodig zijn om jouw idee tot een succes te maken. Mits je dit goed weet te onderbouwen natuurlijk. In de praktijk zien we dat de lening wordt gebruikt voor de uitvoer van bijvoorbeeld een:

 • Technologische haalbaarheidsstudie
 • Customer journey analysis
 • Prototype
 • Usability test

We hebben geprobeerd de lening zo laagdrempelig mogelijk te maken. De lening is in de eerste twee jaar aflossingsvrij, zodat je jouw budget volledig kan besteden aan de ontwikkeling van je start-up. Na de aflossingsvrije periode moet de lening worden terugbetaald binnen een periode van drie jaar tegen een rentepercentage van 5%.

Dat hangt van jouw situatie af en we gaan graag met je in gesprek om te bespreken hoe we jouw succes kunnen vergroten. Behalve financiering bieden wij je verkennend IP-advies, een ervaren sparringpartner en/of startersbegeleiding in de vorm van training en coaching.

We like to share

how we can
support you

When you want to market your research there are several things that you need to consider. You may need to think about protecting your invention, cooperating with other companies and acquiring financing. We want to inform you about these different aspects, and we would like to introduce you to the companies we work with in order to help you achieve your goal.

Business Generator Loan

Imagine, you and your partner have this great innovative idea and you cannot wait to launch your very own start-up. At the same time, you understand that realising your idea requires financing. Because we all know that financing is crucial when it comes to your development as an entrepreneur, your growth and the success of your start-up.

At Business Generator Groningen we are also aware of this and that is why we offer early start-ups (affiliated to the University of Groningen, the Hanze University or the UMCG) a 10.000 – 35.000 euro loan to support you in the initial entrepreneurial process and to get your start-up investor ready.

The Business Generator Loan is for start-ups who are affiliated with the University of Groningen, the Hanze University or the UMCG. This means that you at least meet one of the requirements below:
 • You study at one of these three organisations.
 • You work at one of these three organisations.
 • You take part in one of the accelerator programs organised by one of these three organisations.
 • You can verify that you cooperate with one of these three organisations.
 • Your start-up is affiliated with one of the three organisations as stated above.
 • It is your ambition to turn your start-up into a professional business.
 • You have registered (or are about to register) your business with KVK and your business does not exist for more than five years.
 • Your start-up is involved in healthy ageing, sustainable society, sustainable energy of digital innovation.
Initially, the amount of the loan is 10.000 euro, but it can go up to 35.000 euro. This additional loan of 25.000 can only be provided by a co-financier.
You can use this loan for whatever is needed to turn your idea into a success. Provided that you can substantiate your idea of course. From experience we know that this loan is used e.g., for:
 • Technical feasibility studies
 • Customer journey analysis
 • Prototype
 • Usability test
We have aimed to create an accessible loan. The first two years are interest-only. This allows you to spend your budget on developing your start-up. After these two years you have three years to pay off your loan at an interest rate of 5%.
This depends on your situation, and we do like to discuss with you how we can enhance your success. Apart from financing, we can also offer you an exploratory IP-advice, an experienced partner to bounce off your ideas with and/or guidance through training and coaching.

Jouw onderzoek naar de markt?

Doe de quickscan door je gegevens hieronder in te vullen.