Case

Pharmacy Game bereidt studenten Farmacie voor op actuele apothekersvaardigheden

Frits Wijbenga
Anne Been
Het apothekersberoep is in transitie. Waar een decennium geleden de focus met name lag op de bereiding en uitgifte van medicijnen, is de apotheker inmiddels een belangrijk adviseur van de patiënt geworden. Soft skills als samenwerken, leidinggeven en communicatie zijn veel belangrijker geworden. Pharmacy Game GIMMICS, ontstaan binnen de Rijksuniversiteit Groningen, combineert simulatie en gamification om apothekers in opleiding deze nieuwe vaardigheden eigen te maken. Docent-apotheker Claudia Dantuma: “Fouten maken mag, maar het kost je wel punten”.

Het concept van de Pharmacy Game is simpel. Bij aanvang van de game worden de studenten onderverdeeld in teams die het in een periode van vijf weken tegen elkaar opnemen. De teams runnen ieder hun eigen (gesimuleerde) apotheek. Iedere apotheek is uniek en heeft haar eigen patiëntpopulatie. Daarom wordt er gestart met het schrijven van een businessplan en worden de missie en visie geformuleerd. Als dit fundament eenmaal staat, kan het echte werk beginnen. In de apotheken komen patiënten langs voor advies, wordt er farmacotherapeutisch overleg gevoerd met de huisarts en worden uitgiftegesprekken geoefend. Ook een euthanasieverzoek wordt behandeld. Tanja Fens: “We willen dat de Pharmacy Game een zo goed mogelijke reflectie is van de werkelijkheid. Daarom onderhouden we nauwe contacten met het werkveld, want zij zijn degenen die weten wat er dagelijks speelt bij een apotheek. Het sterke is dat we ons aanbod hier vrij eenvoudig op af kunnen stemmen”.

Slim gebruik van gamification elementen

Het simulatie fundament van de game staat al een paar jaar. De laatste jaren is er door Docent-apotheker Claudia Dantuma, PHD en Projectleider van de Pharmacy Game Tanja Fens en Professor Farmacotherapie en Klinische Farmacie Katja Taxis, geïnvesteerd in de integratie en upgrade van een webtool met gamification elementen. Claudia Dantuma: “De toevoeging van gamification elementen als storytelling, tijdsdruk, competitie, feedback en beloning zijn natuurlijk heel aantrekkelijk voor deze doelgroep. Het is bewezen dat de integratie van gamification elementen de motivatie om te leren vergroot en zo een boost geeft aan iemands professionele skills. Dat zien we ook terug. De studenten beleven echt plezier aan deze vorm van leren, ervaren eigenschap over hun apotheek en ontwikkelen zich langzaam richting een echte zorgprofessional”.

Internationale outreach

Het enthousiasme werkt aanstekelijk, want de Pharmacy Game wordt inmiddels ook ingezet bij maar liefst acht andere universiteiten in Europa, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Tanja Fens: “Het leuke aan de internationale samenwerking met andere universiteiten is dat we door nieuwe inzichten ons onderwijsconcept steeds verder kunnen ontwikkelen. Het merk is inmiddels internationaal beschermd in de landen waar we actief zijn, evenals het logo en de beschrijving van de elementen van de game. Dit is nodig omdat we de game op licentiebasis inzetten binnen andere universiteiten. Onze missie is om het onderwijs kennis te laten maken met deze relatief nieuwe en effectieve hybride vorm van leren. We willen laten zien dat een combinatie van simulatie en gamification een nieuwe leerervaring teweeg kan brengen. Voor apothekers in opleiding, maar ook zeker voor studenten in een andere tak van sport”.

Interdisciplinaire samenwerking als katalysator voor innovatieve leermethoden

De Pharmacy Game is vandaag de dag een vaste waarde binnen de opleiding Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar voor het ontstaan van de game gaan we ver terug. Naar begin jaren ’90. In die tijd werd er binnen het onderwijsaanbod van Economie en Bedrijfskunde al geëxperimenteerd met de inzet van simulatie en gamification. Binnen Farmacie was dit nog niet gebruikelijk. Samenwerking tussen docenten Economie en Bedrijfskunde en Farmacie maakte echter duidelijk dat het nabootsen van de werkelijkheid, waarin studenten in een veilige setting met opgedane kennis en skills kunnen experimenteren, ook voor apothekers in opleiding een effectieve leermethode kon zijn. De samenwerking vormde destijds de start van de Pharmacy Game en illustreert hoe interdisciplinaire samenwerking kan leiden tot waardevolle innovaties binnen het onderwijs.

Meer weten over de Pharmacy Game? Bezoek dan even de website voor meer informatie.

Jouw onderzoek doorvertalen naar een digitale innovatie zoals bijvoorbeeld de Pharmacy Game?

Neem dan contact op met Anne Been, Business Developer Digitale Innovatie bij Business Generator Groningen via a.been@rug.nl

“Het is bewezen dat de integratie van gamification elementen de motivatie om te leren vergroot en zo een boost geeft aan iemands professionele skills.”

Claudia Dantuma
Ontdek meer

Jouw onderzoek naar de markt?

Doe de quickscan door je gegevens hieronder in te vullen.