Actueel

Vijf vragen aan Annigje Faber, van SNN, over de Call Grote Kennis- en Valorisatieprojecten

De Call Grote Kennis- en Valorisatieprojecten maakt onderdeel uit van het Just Transition Fund (het JTF), wat beoogt dat fonds precies?

“Het JTF is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Groningen en Emmen, nog altijd sterk georiënteerd op energie en chemie, behoren tot dit gebied en ontvangen daarom de komende jaren 330 miljoen subsidie om de economische en sociale gevolgen van de energietransitie op te vangen. Het geld is hard nodig. We willen allemaal dat onze processen minder impact hebben op het milieu, maar dit gaat niet zomaar. Met het JTF hopen we een vliegende start te maken. Het JTF bestaat vooralsnog uit zes regelingen, die uiterlijk eind april worden geopend. De Call Grote Kennis- en Valorisatieprojecten (17 miljoen) is hier één van.

We kennen allemaal de EFRO Tender Valorisatie. Wat zijn de verschillen met de Call Grote Kennis- en Valorisatieprojecten?

“De EFRO Tender Valorisatie richt zich op de vier RIS transities en de effecten van het project moeten ten goede komen aan tenminste één van de drie noordelijke provincies. Zoals de naam al suggereert, richt de tender zich duidelijk op valorisatieprojecten, niet op kennisontwikkeling.

De Call Grote Kennis- en Valorisatieprojecten (als onderdeel van het JTF) daarentegen richt zich duidelijk op de energietransitie en de effecten daarvan op de economie in de JTF regio. De resultaten moeten daarom ten goede komen aan de provincie Groningen en/ of gemeente Emmen. De scope is breder en gericht op zowel kennisontwikkeling als valorisatie. De Call Grote Kennis- en Valorisatieprojecten is daarbij een stuk omvangrijker. Dus er is een duidelijk verschil. Met beide regelingen kunnen we een flink aantal projecten ondersteunen en impact maken. Dat is maar goed ook, want er is veel mogelijk in het noorden.”

Voor wie is deze subsidie bedoeld? En waarvoor mag deze worden gebruikt?

“De subsidie is bedoeld voor het MKB, het grootbedrijf en de kennisinstellingen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen heb je het in de praktijk over de grotere projecten, met een kostenplaatje van minimaal drie miljoen. De subsidie kan worden gebruikt voor zowel kennisontwikkeling als valorisatie doeleinden. Dus voor onderzoeksprojecten en het toepasbaar maken van kennis. Kennisontwikkeling vinden we belangrijk, omdat we ervan overtuigd zijn dat we met kennis de energietransitie in de regio een stevige impuls kunnen geven. Daarom ligt dit subsidiepercentage 10% hoger.”

Verwachten jullie veel belangstelling voor de subsidie?

“Vanuit de provincie krijgen we signalen dat er veel belangstelling is. Men lijkt goed op de hoogte van de regeling en er wordt veel gebeld met de adviseurs. Ook was er veel belangstelling voor het webinar over de call. Het is voor het eerst dat we zo’n omvangrijke kennis en valorisatie call aanbieden, dus ook voor ons is het afwachten. Voor deze call geldt het ‘first come first serve principe’ tot uiterlijk 31 mei. We hopen uiteraard op een vervolg, maar kunnen daar nu nog geen mededelingen over doen.”

Wat adviseer je lezers die denken dat hun project mogelijk in aanmerking komt voor de subsidie?

“Neem vooral contact op met de Provincie Groningen of de Gemeente Emmen. De contactgegevens van de adviseurs staan op de speciale webpagina. Zij kunnen met jou sparren en je verder helpen als het gaat om de inhoud. Met ons kun je contact opnemen als je procedurele vragen hebt. En kijk ook het webinar terug. Daar worden al veel vragen beantwoord.

Jouw onderzoek naar de markt?

Doe de quickscan door je gegevens hieronder in te vullen.