Actueel

Intellectueel Eigendom voor studenten vanaf nu helder geformuleerd in nieuw addendum

Maarten van Roosmalen
Herman Groen
Niet alleen onderzoekers krijgen bij het naar de markt brengen van hun onderzoek te maken met intellectueel eigendom. Ook studenten krijgen hiermee te maken als zij hun vinding willen commercialiseren. Om de rechten en plichten van studenten inzichtelijk te maken hebben de Nederlandse Universiteiten (voorheen VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Dutch Students for Entrepreneurship (DutchSE) een addendum op het bestaande Richtsnoer IE opgesteld. Het addendum is van toepassing op alle universiteiten en UMC’s en dus ook op studenten van de RUG en het UMCG.

Beleid verduidelijken

Met het addendum willen de betrokken partijen het IE beleid voor studenten verduidelijken en studentondernemerschap stimuleren. En dat is niet voor niets, want met hun innovatieve insteek bieden studenten steeds vaker een oplossing voor maatschappelijke uitdagingen. Feit is dat de vindingen die studenten tijdens hun studie doen, vaak tot stand zijn gekomen in samenwerking met (mede)studenten en/of docenten en dat het niet direct duidelijk is wie welke rechten heeft bij het naar de markt brengen van de vinding. Het addendum biedt helderheid over zaken als octrooirecht, modelrecht en auteursrecht en biedt deze duidelijkheid wél.

“Het maximale uit je vinding halen”

Joost Breukink, Octrooigemachtigde bij de RUG: “we zien dat steeds meer studenten vindingen die ze tijdens hun studie doen, naar de markt willen brengen. Het intellectueel eigendom speelt hierin vanzelfsprekend een belangrijke rol. Studenten vinden dit echter vaak niet het meest interessante aspect van ondernemerschap. Maar door het IE in een vroeg stadium goed te regelen, kom je later niet voor verrassingen te staan en kun je het maximale uit je vinding halen. Studenten doen er dan ook goed aan zich te verdiepen in hun rechten en plichten. Het addendum helpt hen hierbij en maakt hun positie hierin duidelijk”.

Toolkit IE

Om de hernieuwde regelgeving toegankelijk te maken hebben de Nederlandse Universiteiten een toolkit ontwikkeld met de volgende documenten:

 

Heb je na het lezen van het addendum toch nog IE gerelateerde vragen? Neem dan contact op met Joost Breukink, via j.j.w.breukink@rug.nl

Eens sparren over jouw vinding en de mogelijkheden om deze naar de markt te brengen?

Neem dan contact op met Maarten van Roosmalen, Business Developer bij Business Generator Groningen via m.l.van.roosmalen@rug.nl

Jouw onderzoek naar de markt?

Doe de quickscan door je gegevens hieronder in te vullen.